doorverwijzersWanneer er een psychomotorische test wordt afgenomen, hebben de kinesitherapeuten een voorschrift voor een consultatief onderzoek nodig.

Voor de psychomotorische testingen gebruiken de kinesitherapeuten de volgende testen:

  • Movement ABC-2: De Movement Assessment Battery for Chrildren-2 is een testbatterij die drie motorische vaardigheden scoort. Deze vaardigheden zijn de handvaardigheid, het mikken en vangen (balvaardigheid) en het evenwicht.
  • VMI: Visueel Motorisch Intergatie test gaat de visuomotoriek testen. De test bestaat uit drie onderdelen namelijk de motorische co√∂rdinatie, de visuele perceptie en de visueel-motorische integratie. Visuomotoriek is belangrijk voor de ontwikkeling van de grafomotoriek (schrijfmotoriek).
  • SOS: Systematische Opsporing Schrijfproblematiek is een meetinstrument om kinderen tussen de 7j en de 14j met schijfproblemen op te sporen.
  • GHB: De Grafomotorischeschrijftest meet de grafomotorische vaardigheden (omgang met potlood en papier) van kinderen in de leeftijd van 4 - 9 jaar. De test bestaat uit vier relatief korte opdrachten: de streepjes-, de spiraal-, de kruisjes- en de doolhofproef. Er zijn opdrachten met alleen de voorkeurshand en andere opdrachten met zowel de linker- als de rechterhand. Los van de normen, uitgedrukt in percentielscores, is de streepjes- en kruisjesproef ook geschikt om duidelijkheid te geven over de voorkeurshand.
  • KOEK: Korte Observatie Ergotherapie kleuters een observatie-instrument voor de fijnmotorische vaardigheden van kleuters. Dit instrument kan gebruikt worden om na te gaan of de oudste kleuters toe zijn aan het (voorbereidend) schrijven. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij de diagnostiek van kleuters met fijnmotorische problemen.
  • DTVP: Developmental Test of Visual Perception onderzoekt de visueel-perceptuele mogelijkheden via taken die zowel exclusief visueel-perceptueel zijn als visuo-motorische integratie vragen.