• Aanmelding


wat-is-kinesitherapieVoor een eerste aanmelding kan u ze bereiken via de voicemail op  het nummer 02/4798982. De praktijk is enkel via de voicemail te bereiken dus laat altijd uw naam, telefoonnummer en reden van aanmelding na en iemand van de therapeuten belt u zo snel mogelijk terug om een intake gesprek vast te leggen.

  • Voorschrift kinesitherapie/ kinesitherapeutisch onderzoek

Al de kinesitherapeuten zijn geconventioneerd. Om gebruik te maken van een terug betaling door de mutualiteit hebben we altijd een voorschrift van de dokter nodig.

Wanneer het gaat om 18 courante behandelingen kan dit door een algemene geneesheer worden voorgeschreven. Indien het gaat over een F-b pathologie (psychomotorische ontwikkelingsstoornissen) of een E-pathologie (zware aandoeningen bijv CP, NAH, ...) moet de pediater of de specialist het voorschrift schrijven.

Voor een psychomotorische testing hebben we een voorschrift nodig voor een consultatief onderzoek.

  • 1ste afspraak

Bij een eerste gesprek brengt u alvast enkele vignetten van de mutualiteit mee, het voorschrift van de arts of pediater, verslagen uit het verleden.

Tijdens het 1ste gesprek wordt er samen met de ouders een kennismakingsgesprek gedaan, de problematiek van het kind geschetst en samen met de therapeut gekeken hoe we het kind zo optimaal mogelijk kunnen behandelen.

Indien je kind recht heeft op een E-pathologie brengt u de goedkeuring van de mutualiteit mee.

  • Verslaggeving

Voor al de therapieen wordt de verslaggeving enkel in het Nederlands gedaan. Wanneer de ouders een evolutie verslag willen vragen ze dit minimaal 3 weken op voorhand. Verder kunnen de ouders wel uitleg krijgen in het Frans en in het Engels.

  • Aanvraag voor terugbetaling

Iedereen heeft recht op 18 courante beurten kinesitherapie per jaar. Deze worden altijd terug betaald door de mutualiteit.

Voor een F-pathologie moet de kinesitherapeut een testing afnemen en adhv deze resultaten kan er indien nodig een F-pathologie aangevraagd worden. Deze testing kan in de praktijk gebeuren of elders bijv in het ziekenhuis waar u kind opgevolgd wordt,... Zodra de mutualiteit een goedkeuring geeft krijgt zowel u als de therapeut hier bericht van.

De goedkeuring voor een E-pathologie wordt door het ziekenhuis waar u kind wordt opgevolgd aangevraagd aan de mutualiteit. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring gegeven heeft sturen ze dit persoonlijk naar u op. Gelieve dit bewijs mee te brengen op de eerste afspraak.

  • Kinesitherapeutisch therapie

De kinesitherapeuten zijn Nederlandstalige therapeuten.

De kinderen die voor psychomotorische begeleiding komen, kunnen enkel bij hen terecht wanneer ze naar het Nederlandstalig onderwijs gaan.

Voor bobath therapie en ontwikkelingsstimulatie kunnen zowel Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige kinderen bij de therapeuten terecht.

Voor psychomotorische therapie en ontwikkelingsstimulatie wordt er meestal 30 minuten per week therapie gegeven. Voor bobath therapie is dit eveneens 30 minuten.

 

KINE LANG klein.JPG