Hoe werken wij logopedieTussen de eerste aanmelding van het logopedische probleem en de eigenlijke start van de therapie, dienen enkele stappen nauwkeurig doorlopen te worden. Zowel de logopedist als de persoon die zichzelf of zijn/haar kind aanmeldt, zullen hun steentje moeten bijdragen. Een optimale en aangename samenwerking tussen de logopedist en de aanmelder is sterk aangewezen om het onderzoek en de behandeling van het logopedische probleem optimaal uit te kunnen voeren. In wat volgt zullen deze stappen verduidelijkt worden.

Aanmelding

U neemt telefonisch contact op met de groepspraktijk 't Ketje (02/479 89 82) om het logopedische probleem aan te melden. Uw gegevens worden genoteerd en u wordt door de logopedist zo snel mogelijk gecontacteerd om een eerste afspraak te maken.


Voorschrift voor logopedisch onderzoek

U maakt een afspraak bij de geneesheer-specialist (NKO- arts, neuroloog, psychiater, pediater,...) voor een voorschrift voor logopedisch onderzoek. Dit voorschrift neemt u mee naar de eerste afspraak bij de logopedist. Dit document is belangrijk i.v.m. de terugbetaling van logopedisch onderzoek en logopedische therapie.


Eerste afspraak

Tijdens deze eerst afspraak wordt het logopedische probleem specifiek gekaderd aan de hand van een gesprek tussen de logopedist, de patiënt en de ouders. Nadien wordt bij de patiënt een taal- of spraaktest afgenomen om de ernst en omvang van het probleem te bepalen. Aan het einde van deze kennismakingssessie worden de onderzoeksresultaten overlopen en toegelicht en wordt er samen gezocht naar een aangepaste behandeling voor de patiënt. Deze eerste sessie (gesprek + onderzoek) duurt ongeveer een uur. U brengt een vignette mee van de mutualiteit, samen met 62,50 € cash.

Logopedisch verslag

De logopedist maakt een logopedisch verslag dat het probleem uitgebreid beschrijft en stuurt dit via email/per post naar u door. Hierbij wordt een begeleidende brief voor de dokter gevoegd.

Voorschrift voor logopedische therapie

Met het logopedische verslag en de begeleidende brief gaat u terug naar de geneesheer- specialist (NKO- arts, neuroloog, psychiater, pediater,...) met de vraag voor een voorschrift voor logopedische therapie. U bezorgt dit voorschrift aan de logopedist. Dit kan door het achter te laten in de brievenbus van de praktijk (Leiestraat 15, 1080 Brussel) of het persoonlijk af te geven aan de logopedist.

Aanvraag voor terugbetaling

Nu de logopedist twee voorschriften heeft, kan zij het aanvraagformulier voor terugbetaling bezorgen aan uw ziekenfonds. Het is even wachten tot de terugbetaling wordt goedgekeurd door uw mutualiteit.

Logopedische therapie

Samen met de logopedist wordt gezocht naar een vast moment per week voor de therapie. Dit is meestal 2 x 30 minuten per week. In sommige gevallen is ook 1 x 60 minuten mogelijk. In onze praktijk is het mogelijk om een afspraak te maken op iedere weekdag van 16 u tot 20 u en op zaterdag tussen 9 u en 16 u.